06 - 25 007 457 arakemann@gmail.com

Uitnodiging

De Uitnodiging

Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft,
oog in oog te staan met de verlangens van je hart.
En of jij het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde,
omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.

Waar het mij om gaat is of je ooit tot de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen.
En of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je ontvankelijk hebben gemaakt,
of je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of die van jezelf,
kan laten zijn voor wat hij is, zonder een vinger te verroeren,
zonder hem te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.

Ik wil weten of je met vreugde kan omgaan, de mijne of de jouwe,
of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase,
van top tot teen, zonder je in te houden of op je hoede te zijn.
Zonder je te laten remmen door herinnering
aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan.
Ik hoef niet te weten wat je verhaal is.
Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen
om trouw te zijn aan jezelf;
of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt,
om verschoond te blijven van verraad tegenover je eigen ziel.
Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je het vertrouwen waard bent.

“Ben je in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi?
En is het leven zelf voor jou de bron van waaruit je levenskracht kunt putten?
Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid,
die van jou én van mij?
En kun je stilstaan aan de rand van een meer,
luidkeels roepend tegen het zilver van de volle maan: “Ja!”

Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt.
Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen,
om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst,
op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen.

Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent
met mij door het vuur te gaan.

Het gaat er voor mij niet om wáár, wát en met wíe je hebt gestudeerd.
Voor mij is het van groot belang, van jou te horen,
welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is,
als al het andere om je heen is weggevallen.
Of jij alleen kunt zijn met jezelf en het werkelijk goed hebt bij jezelf,
wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.”

~ Oriah Mountain Dreamer ~

Vaardigheden

Gepubliceerd op

4 mei 2016

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *