06 - 25 007 457 arakemann@gmail.com

Privacyverklaring

Raak, vertegenwoordigd door Alexandra Rakemann en gevestigd aan Dullemansstukken 6 te Eelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.alexandrarakemann.nl
Dullemansstukken 6
9761 KH Eelde
arakemann@gmail.com
Alexandra Rakemann is de Functionaris Gegevensbescherming van Raak. Zij is te bereiken via arakemann@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

Raak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

*Voor- en achternaam*
Wanneer je een reactie achterlaat op mijn website of wanneer je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief verwerk ik je voor- en/of achternaam.

*E-mailadres*
Wanneer je een reactie achterlaat op mijn website of wanneer je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief verwerk ik je e-mailadres.

*IP-adres*
Wanneer je een reactie achterlaat op mijn website, wordt je IP-adres verwerkt en opgeslagen.

*Gegevens over jouw activiteiten op mijn website*
De gegevens over jouw activiteiten op mijn website wordt verwerkt door Google Analytics. Hierbij anonimiseer ik je IP-adres waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jou als persoon te identificeren. Ik deel deze informatie niet met derden, ook niet met specialisten van Google.

*Internetbrowser en apparaat type*
Door middel van Google Analytics kan ik achterhalen welke browser en welk apparaat mijn bezoekers gebruiken. Deze informatie is volledig geanonimiseerd doordat ik geen IP-adressen verzamel. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Raak kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Raak raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Raak zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Raak op via arakemann@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Raak verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Verzenden van mijn nieuwsbrief
* Raak analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

Raak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Raak) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Raak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Raak hanteert de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Voornaam, Achternaam en E-mailadres: Onbeperkt
Wanneer je een reactie achterlaat worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat deze reactie wordt verwijderd.

Voornaam, Achternaam en E-mailadres: Onbeperkt
Wanneer je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat je je weer afmeldt voor mijn nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Raak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Raak gebruikt uitsluitend *functionele* en *analytische* cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Raak gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alexandrarakemann.nl.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Raak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via arakemann@gmail.com