06 - 25 007 457 arakemann@gmail.com

Over mannelijk en vrouwelijk leiderschap.

Is er verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap? Wat betekenen deze termen eigenlijk. Mannelijk en vrouwelijk is hier niet bedoeld als sociologische aanduiding maar zijn eigenschappen die ons als mens kenmerken. Zowel de man als de vrouw heeft mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Aan welke eigenschappen of kwaliteiten moet je dan denken? 

Voorbeelden van mannelijke eigenschappen of kwaliteiten zijn: focus, gericht op het individu, resultaatgericht, doelgericht, presentie, aanwezig zijn in het moment, bewust zijn in het moment, daadkracht, manifestatie, beschermend, standvastig, volhardend, controlerend, ambitie, richting geven, ordenen, scheppen, vormgeven, helderheid, onderscheidend.

Kwaliteiten als aanwezigheid, presentie en bewustzijn in het hier-en-nu zijn kwaliteiten die ontwikkeld kunnen worden door regelmatig te mediteren. 

Voorbeelden van vrouwelijke eigenschappen zijn: creativiteit, verbinden, (ver)dwalen, intuïtie, chaos, spelen, de tijd verliezen, afstemmen op de ander, afstemmen op het grotere geheel, ontvangen, (ver)zorgen, bewegen, stromen, overgave, grenzeloos, samenvloeien.

Door het doen van creatieve activiteiten als dansen, schilderen, koken, je huis inrichten, bloemstukken maken, muziek maken, zingen, kun je deze kwaliteiten meer ontwikkelen of aanspreken in jezelf.

Deze mannelijke en vrouwelijke eigenschappen kun je gebruiken als een kapstok om jezelf te onderzoeken. Je bent als mens vaak het meest in balans als deze eigenschappen met elkaar in balans zijn of met elkaar samenwerken. Wanneer de vrouwelijke eigenschappen ondergesneeuwd raken dan zitten we veel meer op de controle, moet alles precies zo en niet anders. Dan hebben we de focus op wat er allemaal vandaag nog gedaan moet worden, wat er van het lijstje kan worden geschrapt, welke doelen of targets er moeten worden gehaald etcetera. Belangrijke kwaliteiten in ons dagelijks leven. Maar als ze de overhand krijgen dan raken we uitgeblust, kribbig, overspannen.

Als de vrouwelijke eigenschappen in ons de overhand krijgen dan komen we van het ene in het andere terecht, doen we wat goed voelt in het moment, staan we open voor alles en iedereen om ons heen, laten we ons inspireren, kunnen we oneindig creëren, plannen maken en dromen. Wanneer dit de overhand krijgt dan komen we soms nergens meer toe, worden we passief, stellen we ons afhankelijk op, verliezen we onszelf in de ander, verslapen we ons, raken we ook figuurlijk verdwaald en de weg kwijt.

En natuurlijk is dit gechargeerd. Ik trek nu iets uit elkaar wat zich niet uit elkaar laat trekken. Deze mannelijke en vrouwelijke eigenschappen zitten in eenieder van ons en werken, als het goed is, met elkaar samen. En als ze langere tijd niet goed met elkaar samenwerken dan raak je uit balans en heeft dat invloed op je kwaliteit van leven en op je directe leef- en/of werkomgeving.

Dit geldt ook voor leiderschap. Wanneer je je verdiept in dit onderwerp dan valt op dat het leiderschap van de afgelopen, schrik niet, eeuwen, in het westen wordt gedomineerd door mannelijke eigenschappen. Doelgericht, resultaatgericht, individualistisch. Er zijn veel instrumenten en modellen ontwikkeld om processen te kunnen controleren. Het gevolg is dat er op dit moment een hoog percentage is aan mensen die burned-out of overspannen thuis zitten. Ze zijn uitgeblust, hebben geen contact met de onderstroom, dat wat je voedt, je creativiteit, je hart, je ziel, je inspiratie, ofwel, je vrouwelijke eigenschappen. 

Hoe doen we recht aan onszelf? Hoe kunnen we resultaatgericht zijn en ook contact houden met die onderstroom, onze ziel, het grotere geheel. Hoe kunnen we naast de lineaire wijze van leidinggeven ook leren om meer te gaan werken vanuit het cyclisch denken. We kunnen hierin veel leren van andere culturen die meer leven met de natuur, de natuurwetten, de cyclus van geboren worden, bloeien, oogsten en sterven, de oosterse wijsheden, de non-duale werkelijkheid. 

Deze vrouwelijke manier van leidinggeven mag meer gaan mengen met de hiërarchische manier van leidinggeven die in het westen zolang heeft overheerst. Vrouwelijk leiderschap gaat over leiding geven vanuit verbinding, in contact met niet alleen je hoofd, maar ook je hart en je ziel. Afgestemd op je authentieke zelf en afgestemd op het grotere geheel. Opereren vanuit het veld van niet-weten. Elk resultaat loslaten, vanuit de wijsheid dat dit het beste resultaat geeft.  Een resultaat dat vervullend is, zingevend, liefdevol en recht doet aan alle factoren die meespelen. 

De mannelijke wijze van leven, denken, leiding geven en leiding nemen zit zo ingebakken in onze cultuur en onze leefpatronen dat het niet makkelijk blijkt om onze vrouwelijke kwaliteiten hierin meer aan te spreken. Toch is deze kentering gaande. Er is een groot verlangen om meer te leven in verbinding met niet alleen ons hoofd en denken, maar ook met ons hart en zelfs  onze zielsbestemming. Er komt steeds meer behoefte aan het leveren van een bijdrage aan het grotere geheel, omdat dat een groter gevoel geeft van voldoening, van geluk, van vervulling. 

Het is mijn zielsbestemming om zowel mannen als vrouwen hiermee in contact te brengen en vanuit dat verlangen heb ik samen met Hermine Schoneveld de training Bezield Authentiek Leiderschap ontwikkeld. Je kunt je nog inschrijven tot 02-02-2020. Lees meer over de facilitator training op onze websites.

Hermine Schoneveld : www.womanwise.nl
Alexandra Rakemann : www.alexandrarakemann.nl