06 - 25 007 457 arakemann@gmail.com

Het is zondagochtend. Ik ben onderweg naar Groningen waar ik een workshop geef: Sacred Intimacy. Er is geen kip op straat. Wat een rust, wat een stilte. Wat hou ik toch van de zondag. Ik stem me af op de natuur en de omgeving. Wat is het dat gespiegeld en gezien wil worden vandaag? Ik zak in de bubbel van stilte. De gebouwen in mijn dorp vallen mij voor het eerst echt op. Hun vorm, hun contouren. Niet afgeleid door mensen, geluiden, beweging, krijg ik oog voor heel andere dingen. Vallen mij andere details op. Ik zie hoe de zon haar eerste stralen over de gebouwen laat schijnen. Hoe deze gebouwen zich laten zien in hun karakteristieke, unieke vorm. De stilte geeft diepgang, laat me verder kijken.

En zo is het ook bij de mannen en vrouwen die naar deze workshop komen. Ze kiezen er voor om hier te zijn vandaag. Om te vertragen. Om hun partner in andere lagen te ontmoeten. Om de diepte te ervaren in hun relatie. Elkaar weer te gaan zien in hun uniciteit, in de schoonheid van ieder karakteristiek plekje en vlekje. Om niet in de oppervlakte te blijven hangen. Ze kiezen voor een spirituele relatie. Een relatie waarin je niet gericht bent op geluk maar op groei in bewustzijn. Gedreven door een verlangen naar heelheid, eenheid, onvoorwaardelijke liefde, ingegeven door een herinnering op zielsniveau. Nu we zo veel bewuster, opener en gevoeliger worden begint ons lichaam zich dat weer te herinneren. Ons lichaam is het voertuig van deze ziel.

Bij Sacred Intimacy gaat het in mijn beleving in de eerste laag over de intimiteit in jezelf. Over de man in jou en over de vrouw in jou. Zijn ze in balans? Kunnen ze elkaar eren? Ondersteunen ze elkaar? Kun jij aanwezig zijn bij jezelf als de emoties door je lijf heen gieren? Ziet de man de vrouw in jou? Ziet de vrouw de man in jou? Waarderen ze elkaar? Door hier, vanuit warmte en zachtheid, met je aandacht heen te gaan creëer je je eigen Sacred Space. Hoe meer je jezelf liefdevol aan kunt raken, hoe makkelijker de seksuele energie wakker wordt en door je lichaam kan stromen.

Het gaat in een tweede laag over de heilige (helende) intimiteit tussen jou en je partner. Kun je de ander zien in zijn of haar heilige ruimte? Kun je de ander zien in zijn of haar onschuld, puurheid, essentie. Kun je je werkelijk openen en verzachten naar de ander? Soms is er zoveel pijn of verdriet of woede richting je partner, of een afsluiten van delen van je fysieke lichaam. Kun je alles wat zich wil tonen, alles wat vanuit kwetsbaarheid en waarachtigheid gezegd wil worden, vanuit warmte verwelkomen? Kun je je partner bemoedigen om de waarheid van dat moment met jou te delen, zodat hij of zij zich verder kan openen voor de Liefde en voor wat er geheeld wil worden vanuit het verleden? 

Waar brengt het ons als wij het vrouwelijke meer inbrengen in onze intieme relaties? Als we de snelheid en de richting er uit halen? Als we ons niet meer richten op dat orgasme of welk hoogtepunt dan ook? Als we alleen maar mogen spelen en stromen en smelten. Hoe meer we mogen vertragen en verzachten, hoe meer het vrouwelijke (en de vrouw in haar vrouwelijke essentie) zich kan openen. Vanuit volledige overgave en veiligheid kan ze zich gaan openen in al haar cellen. Van daaruit komt er ruimte voor het mannelijke. Ze kan het mannelijke (en de man in zijn mannelijke essentie) pas werkelijk ontvangen als deze in contact en afgestemd is met het vrouwelijke en met het hart.

In een derde laag gaat het over de heilige intimiteit in het grotere veld, het collectief. Het bekken van de vrouw wil open, wereldwijd. Het bekken van de wereld wil open. Ze wil volkeren samenbrengen, oorlogswonden verzachten, verloren strijders omarmen, harten verwarmen. Ik ken steeds meer (spirituele) relaties om me heen die zich vanuit dit bewustzijn met elkaar verbinden en met het collectief. Hoe inspirerend wanneer je de energie die vrijkomt in het intieme contact met je partner niet meer alleen inzet voor tijdelijk genot maar voor het grotere geheel. Om te helen in het collectief. Om te bidden voor de wereld. Om transformatieprocessen in gang te zetten, vanuit een intentie. Een alchemistisch proces. Je energie volgt je bewustzijn. Als we alle seksuele energie in de wereld nu eens zouden bundelen vanuit dit spirituele bewustzijn. Just imagine! Dat wordt een ongekend hoogtepunt!