06 - 25 007 457 arakemann@gmail.com
In de afgelopen drie dagen zijn Hermine Schoneveld en ik voor de tweede keer bijeengekomen met de deelnemers van onze Leiderschapstraining Bezield Authentiek Leiderschap. Een rijk gezelschap aan managers, begeleiders, coaches en ondernemers. Mannen en vrouwen die werken in de zorg, de politiek, de wetenschap, het onderwijs, de commerciële wereld of vanuit hun eigen onderneming. Mensen die al langere tijd voorvoelen dat we ons leven, ons werk en onze relaties anders mogen gaan organiseren. Vanuit een ruimer bewustzijn. Niet langer vanuit een vraag die gaat over persoonlijk gewin, waardoor er verdeeldheid ontstaat. Maar vanuit de laag van verbinding en medemenselijkheid en vanuit de vraag: wat kan mijn bijdrage zijn aan de wereld? Wat wil er vanuit mijn hart en mijn ziel geleefd worden?
 
In de eerste bijeenkomst stonden we stil bij Poort van Veiligheid. De veiligheid waar het hier over gaat is niet voorwaardelijk en wordt niet gedefinieerd door omstandigheden of maatregelen. Het is een veiligheid die voorbij gaat aan de grenzen van leven en sterven. Je veilig weten in jezelf, in de cyclus van leven en dood. Het vraagt moed om er voor te kiezen om je vanuit ‘blind vertrouwen’ en overgave te verbinden met deze onderstroom. Zolang je je niet veilig weet in jezelf is er nauwelijks groei mogelijk vanuit bewustzijn. Dan ben je gevangen in het patroon van overleven dat gepaard gaat met angst en verkramping. Het openen van deze poort lijkt in deze periode meer dan eens noodzakelijk om de stappen te kunnen zetten die nu wezenlijk zijn om iets toe kunnen voegen aan hoe wij ons als mensen met elkaar hernieuwd mogen gaan verbinden.
 
Vanuit deze basis van veiligheid, die huist in ons eerste chakra, stonden we deze tweede bijeenkomst stil bij de Poort van Vervulling. Vaak zoeken we de vervulling buiten onszelf. We ervaren leegte in onszelf en vullen deze met verslavingen in welke vorm dan ook. Dit tweede chakra is ondermeer de plek waar onze emoties gevoeld worden. Alle polariteiten en alle schaduwkanten willen nu meer dan eens gevoeld, doorleefd en doorzien worden: goed en slecht, zwart en wit, arm en rijk, dader en slachtoffer, man en vrouw. Kun je zijn met je eigen gevoelens van agressie, minachting, woede, leegte, machteloosheid ? Of druk je het weg, vul je het op met overmatig eten of drinken, schiet je in ontkenning, in het verzet of in oordelen, waardoor er verdeeldheid ontstaat en afgescheidenheid: de bron van racisme, oorlog en machtsmisbruik en daarmee van menselijk leed. De sleutel van deze poort ligt altijd in jezelf. Kun je al deze facetten in jezelf met liefde bezien? Ben je bereid om niets meer onder het tapijt te vegen?
 
Wanneer je de moed hebt om deze diepste pijn, die ons (ook innerlijk) verdeelt, werkelijk in de ogen te kijken en helemaal niets meer buiten te sluiten, dan opent deze poort zich. Dan gaat het leven weer stromen. Dan ontstaat er verzachting, levensvreugde en verbinding. Ons tweede chakra is ook de plek van seksualiteit, creativiteit en van onze scheppingskracht. We verlangen allemaal naar deze Eenheid, want dat is, op zielsniveau, wie we werkelijk zijn. We hoeven het ons alleen maar te her-inneren. Telkens weer. Dan is er vervulling en voel je je vervuld. Dan heb je niets meer nodig van buitenaf om je te (ver)vullen. Dan is er geen tekort meer. Dan is er ook geen ‘drive’ meer tot persoonlijk gewin. Dan is de enige vraag die nog gesteld wil worden: wat kan mijn bijdrage zijn aan deze wereld en hoe ga ik dat manifesteren in mijn werk, mijn relaties, mijn onderneming.
 
Oude structuren vallen om en nieuwe structuren willen geboren worden. We mogen elkaar andere vragen gaan stellen, ons op een andere manier gaan verbinden. Vanuit bezieling, waarachtigheid, authenticiteit en liefde. Ik ben dankbaar dat we dit met elkaar aangaan in deze training, omdat we het anders willen voor onze kinderen, de aarde, de oceanen, de dieren en al die mensen die lijden door de huidige structuren die nog gebaseerd zijn op macht, onderdrukking, uitbuiting, verdeeldheid en persoonlijk en financieel gewin. De passie, compassie, bezieling en bereidheid van deze groep mensen is groot(s). Wat een krachtig veld! Ik voel me bekrachtigd en gevoed door deze ‘nieuwe leiders’ die het werkelijk anders willen gaan doen. Krachtige, liefdevolle, wijze, bezielde, authentieke leiders die willen manifesteren vanuit verbinding met het hart en dienend aan het grotere geheel.