06 - 25 007 457 arakemann@gmail.com

Vanuit onze passie ontwikkelden wij de training Bezield Authentiek Leiderschap. We zijn verrast en best wel overdonderd door de belangstelling die er is voor deze training. In gesprek met de potentiële deelnemers gaan we steeds beter voelen en begrijpen waar deze belangstelling vandaan komt.

Er is een ‘shift’ gaande. Mensen willen zich niet meer primair laten leiden door hun hoofd, maar gaan steeds meer luisteren naar de stem van hun hart, hun intuïtie en hun ‘gut feeling’. Je kunt proberen om niet naar de stem van je hart te luisteren maar dan kun je uiteindelijk zelfs ziek worden; Depressief, burnout, verslaafd aan van alles en nog wat. 

Ons ’kleine zelf’ wil heel graag dat we afgescheiden blijven van de wereld om ons heen.  Het is gericht op overleving van de soort en met name van zichzelf zonder dat dit is afgestemd op wat dienend is voor het grotere geheel. Dit ‘kleine zelf’ voelt zich snel bedreigd, wordt gedreven door angst en door motieven als geld want het gelooft nog in de concepten van ‘schaarste’. Het grote Zelf is verbonden met het grotere geheel. Het is verbonden met de levensstroom en acteert vanuit overvloed en diepere wijsheid. 

In de ‘shift’ die gaande is, wordt het kleine zelf – in sommige spirituele stromingen ook wel aangeduid als ’het ego’ – gezien als onderdeel van het grotere geheel. Dat is veel minder ik-gericht. Deze ‘ik’ hoeft niet weg of ontkend (zoals voorheen in veel zweverige, spirituele new age bewegingen werd voorgehouden) maar wordt gezien als onderdeel van een groter geheel. Het één staat niet meer los van het ander. Het is niet meer afgescheiden van elkaar. 

Dit gaat over een realisatie dat elke keuze die ik maak zijn effect heeft op dit grotere geheel. Het gaat over eigenaarschap nemen over de keuzes die ik maak. Het gaat over Leiderschap. Misschien is het zo dat we de wereld blijven vernietigen en dat we het kwaad niet kunnen uitroeien. De vraag blijft dan: Wil ik daar aan mee doen? Wil ik me daar mee verbinden? Wil ik braaf doen wat mijn baas zegt? Wil ik die boom kappen omdat het mijn werk is en ik het geld nodig heb om mijn rekeningen te kunnen betalen? Of besluit ik op een goede dag om het bijltje er letterlijk bij neer te leggen omdat alles in mij weet en voelt dat dit niet dienend is aan het grotere geheel en ik het simpelweg niet meer over mijn hart kan verkrijgen.

De vraag: “Wat is mijn bijdrage aan het grotere geheel”, lijkt zich aan steeds meer mensen op te dringen. Het is zelfs zo dat wanneer deze deur een beetje op een kier staat en je deze fluistering hoort, er geen weg terug is. Het is de weg van het hart en een ingang naar de ziel. Bij sommige mensen zit deze deur potdicht. Deze mensen zijn afgesneden van hun hart en hun ziel en wereldwijd zie je hier de gevolgen van. Een verwijzing naar Trump en andere machtswellustige en oorlogszuchtige wereldleiders is snel gemaakt. Maar als de deur van je hart eenmaal is opengeklikt dan gaat deze stem steeds luider roepen.

Ieder hart verlangt naar verbinding en wil zich openen voor de ander. Het hart laat zich voeden door liefde. Zij voelt een verantwoordelijkheid die verder gaat dan het eigenbelang. Zij voelt compassie voor de kinderen in de wereld, voor de natuur, ons voedsel, de dieren. Zij brengt ons in contact met ‘the divine child’ in onszelf. Het kind dat nog puur, onschuldig, speels en ondeugend is. Dat nog open staat voor magie. Dat feilloos weet waar hij/zij blij van wordt en energie van krijgt. Dat zijn/haar talent leeft zonder dat het zich daar bewust van is. Dat van nature zo vanzelfsprekend in contact is met de stroom en het mysterie van het leven.

Wanneer je contact maakt met je ziel, neem je kennis van het grotere geheel. Vanuit dit perspectief zijn wij allen één. Dit is een perspectief dat zich per definitie niet door het hoofd laat begrijpen. Een hoofd is immers een afgescheiden deel van ons lichaam en wij zijn meer dan ons hoofd. Wij zijn meer dan kennis, begrip, concepten en theorieën. Het leven is vele malen complexer en mystieker dan wij ons ooit kunnen realiseren. 

Een Bezield Authentiek Leider is afgestemd op zichzelf en op het grotere geheel. Hij of zij voelt een urgentie om elke stap in zijn of haar leven te zetten in dienst van het grotere geheel. Dit kan alleen als je goed in contact bent met jezelf, met je lichaam, met het kind in jezelf. Met de man in jezelf: je mannelijke kwaliteiten. Met de vrouw in jezelf: je vrouwelijke kwaliteiten. Ofwel, met je Authentieke Zelf. Een Bezield Authentiek Leider zorgt goed voor zichzelf én is afgestemd op wat dienend is voor het grotere geheel. Die twee staan niet meer los van elkaar. Het is een beweging naar binnen en een beweging naar buiten.

In de facilitator training Bezield Authentiek Leiderschap maak je contact met je authentieke zelf en je leert hoe je je kunt openen voor het grotere geheel. Het ruimere perspectief. Het veld van waaruit de wijsheid gaat stromen en er verrassende antwoorden en oplossingen naar je toekomen. Je leert hoe je anderen kunt begeleiden naar dit ruimere perspectief of bewustzijn. Het is een andere manier van begeleiden dan we gewend zijn. Hij gaat voorbij aan modellen en begrippenkaders omdat het voorbij gaat aan een afgescheidenheid. Voorbij gaat aan hokjes en alles wat het kleine zelf nog houvast biedt. 

De taal van de ziel laat zich moeilijk omschrijven maar laat zich wel ervaren. Het zijn die magische momenten in een coachgesprek waarin het kwartje valt. Waarin alles opeens in elkaar lijkt te klikken. Waarin er een stilte valt en er niks meer gezegd hoeft te worden. Stille tranen die gaan stromen en een gevoel van vrede die neerdaalt in de coachingsruimte. Coaching vanuit het ruimste perspectief. 

Wil je meer weten over deze facilitator training neem dan contact met ons op:

Alexandra  06 25 007 457  www.alexandrarakemann.nl
Hermine    06 30 30 55 06  www.womanwise.nl