06 - 25 007 457 arakemann@gmail.com


Onlangs was ik naar een lezing van Tijn Touber. Koren op mijn molen. In zijn lezing laat hij beelden zien van eeuwenoude alien-achtige schedels, gevonden over de hele wereld en te bezichtigen in musea over de hele wereld. Beelden van een glasachtige piramide van 200 m hoog op de bodem vd zee in de Bermudadriehoek. Beelden van stenen tempels, een basaltweg op de bodem van de oceaan en onderwater eilandjes die met elkaar verbonden waren. Vermoedelijk lagen de eilanden 500 duizend jaar geleden boven water en vormden een verbindingsweg naar het vaste land. Verwijzingen naar Atlantis en Lemurië. Ach, we weten het wel. Er zijn zoveel ‘wereldwonderen’ die allen verwijzen naar beschavingen die vele malen intelligenter waren en vreedzamer samenleefden dan wij dat nu doen.

Vele theorieën in geschiedenis- en biologieboekjes vallen hiermee als een kaartenhuis in elkaar. Vele wetenschappelijke instituten en grote wetenschappers overigens ook. Al deze informatie is altijd zorgvuldig uit de weg geruimd en vernietigd maar de informatie die hier nu over te vinden is op internet is zo overstelpend en laat zich niet meer ontkennen. Misschien moeten we ons er toch maar eens voor gaan openen.

Ons openen voor het het groot mysterie. Stappen uit het paradigma van eerst zien en dan geloven. Hoe gaat de werkelijkheid er uit zien als we eerst gaan geloven en daardoor gaan zien? Volgens Tijn stammen we werkelijk af van goden en godinnen. We dragen dit goddelijk DNA mee in onze genen en mogen het gaan activeren. We mogen in een hoger bewustzijn gaan leven. Onze grootsheid gaan leven. We mogen ons gaan openen voor ongekende mogelijkheden. Nieuwe dimensies. 

Alles in mij resoneert hier op. Hoe meer ik mij open, hoe meer ik zie en weet en ervaar en waarneem. Hoe meer informatie er tot mij komt. Dit goddelijk DNA kunnen we activeren door onze trillingsfrequentie omhoog te brengen; Door bijvoorbeeld te mediteren, ons met de stilte te verbinden, in de natuur te zijn etc. We kunnen dan de werkelijkheid van non-dualiteit ervaren. Een werkelijkheid voorbij polarisatie, voorbij pijn en lijden, voorbij oordelen over goed en kwaad, mooi en lelijk. De poort hier naartoe is niet om voorbij te gaan aan wat er is. De poort is om volledig te kunnen zijn met dat wat zich aandient in het moment en uit het verzet te komen.

We dragen soms zoveel last met ons mee;  Door onze opvoeding, onze ervaringen, ons collectief geheugen, onze zielsherinneringen. Met name de pijn en de daarbij horende emoties in deze lagen willen gezien en geheeld worden. Daarnaast dragen wij een herinnering in ons aan wie we werkelijk zijn; Namelijk goddelijk, liefde, licht, vreugde.

We zijn dus goddelijk én we zijn aards. We dragen herinneringen aan pijn en lijden in ons systeem én we mogen deze helen en ontstijgen. We hebben zintuigen en we kunnen hierdoor ook intens voelen, ruiken, proeven, luisteren, zien en hiervan genieten. Daar zijn de engelen dan weer jaloers op. 

En wat betekent dit voor ons als vrouw? We mogen als vrouw een nieuw paradigma leven. Waarin we weer volledig vrij zijn van gevoelens als schuld en schaamte. Waarin we mogen genieten van onze sensualiteit en seksualiteit zonder dat we elkaar of onszelf hierop veroordelen. We mogen onszelf op nummer één zetten vanuit zelfliefde en ruimte innemen vanuit onze bekkens. We mogen minder gaan luisteren naar ons hoofd en meer naar ons hart en onze buiken. Ons afstemmen op onze innerlijke wijsheid en intuïtie. Ons weer meer verbinden met de natuur, met de maancylus, met rituelen, ceremonies en oude wijsheden. Er wil van alles wakker worden en het wil ook evolueren tot iets nieuws, een hoger bewustzijn, een nieuw goddelijk bewustzijn. Stap in het Licht. Leef je grootsheid. Word de Godin. Laat de Liefde stromen.