06 - 25 007 457 info@alexandrarakemann.nl

Welkom bij Het Vrouwenparadijs

Het Vrouwenparadijs is opgericht vanuit een innerlijk weten dat nu werkelijk geleefd wil worden. Wij vrouwen mogen onze vrouwelijke essentie meer gaan leven. We mogen de liefde in ons hart verbinden met de kracht in onze baarmoeder. Wij mogen gaan verzachten zonder onszelf weg te geven. Dit is wat we mogen ontdekken voor onszelf, onze mannen en onze kinderen. Dit is wat de wereld nu volgens mij goed kan gebruiken: wijze, zachte, liefdevolle, open, krachtige, oersterke vrouwen.

Ervaar hoe het leven kan stromen

Vijftien jaar heb ik in de psychiatrie vrouwen begeleid met seksueel trauma. Ik werkte als drama- en beeldend therapeute. In mijn leven en in het begeleiden van mensen heb ik ervaren dat wij veel meer zijn dan ons verhaal, ons trauma, onze drama’s, onze pijn en onze emoties. We kunnen leren hoe we ons hier los van kunnen maken. De kunst is om de pijn van ons trauma/probleem te erkennen, zonder er mee samen te vallen of het te blijven voeden. Wanneer we werkelijk in staat zijn om “te zijn met onze pijn” kunnen we ervaren dat we een kanaal zijn en dat we ons kunnen bevrijden van deze pijn uit ons systeem. Ze lost soms verrassend snel op. Dit hoeft niet zwaar te zijn of een lijdensweg of heel lang te duren. Je voelt dan hoe het in het moment gaat stromen, hoe er ruimte komt en hoe we in dat moment het leven kunnen ervaren als licht, liefde en vreugdevol. Als een paradijs: Het Vrouwenparadijs!

Het overstijgen van de verhalen

In het werken met vrouwen ligt mijn hart en mijn kracht. Ik voel me verbonden met de vrouwenthema’s en de (collectieve) pijn en wonden die wij vrouwen mogen helen. Er zijn vele verhalen waar wij mensen in zijn gaan geloven en die ons niet meer dienen. De verhalen zijn ons opgelegd door de geschiedenis en zijn doorgegeven en (voor)geleefd door onze voorouders. De verhalen gaan over oorlog, misbruik, onderdrukking, macht, arm en rijk etc. Eén van de verhalen die mij in het bijzonder raakt is hoe door de eeuwen heen het wezen van de vrouw is onderdrukt door de opkomst van het patriarchaat dat werd neergelegd via het christendom, het jodendom en de islam. De wilde, wijze, vrije, sensuele, krachtige, seksuele, zachte vrouw werd als hoer afgeschilderd. Ze moest een hoofddoek of een kuisheidsgordel dragen, haar blote huid bedekken, etc. Het stille verzet van de wijze vrouwen werd in de kiem gesmoord door ze op brandstapels te verbranden als heksen of ze te verdrinken of te stenigen. Vrouwen moesten hun ziel verraden en stopten met het doorgeven van hun kennis en wijsheid om hun dochters te beschermen en te redden. Wat is het dat mij, en vele vrouwen om mij heen,  nog zo raakt in deze verhalen? Dat is wat ik mag onderzoeken, doorvoelen, erkennen, bevrijden en overstijgen.

Deze verhalen gaan over thema’s als verraad, afwijzing, verlating, verstoting, veroordeling. Ze zijn verbonden aan hevige emoties als pijn, verdriet, wanhoop, machteloosheid, woede, walging, (brandstapel)angst. Wij zijn ons ermee gaan identificeren. De emoties zijn verklonken aan deze verhalen (ook fysiologisch). Wij mogen deze loskoppelen en ons hier van bevrijden door ons hier bewust van te worden, de emotie te doorvoelen en volledig te dragen en te integreren in het hier-en-nu. We doen dan nieuwe inprints op (en fysiologisch maken we nieuwe verbindingen aan in onze hersenen).  Wanneer dit goed wordt begeleid hoeft dit niet zwaar of heftig te zijn. Emoties kunnen soms verrassend snel oplossen. Wanneer we dit proces van bewustwording beoefenen en eigen gaan maken kunnen wij de verhalen en trauma’s  die ons soms nog zo gevangen houden overstijgen en hoeven we deze verkramping niet door te geven aan onze kinderen.

De wijsheid ligt verborgen in ons lichaam

Vrouwen zijn zich door de patriarchale overheersing gaan verharden, zich aan gaan passen, zich dienend en ondergeschikt gaan opstellen en zich gaan sluiten. We vertrouwen elkaar niet meer, we werken moeizaam samen en we steunen weinig op elkaar. We zien andere vrouwen als concurrenten. We zijn er altijd op beducht dat er over ons wordt geroddeld, of dat onze man door die ene vrouw wordt versierd en ingepikt.  We willen gelijkwaardig zijn aan de man en gaan de strijd met hem aan. Het feminisme en de emancipatie heeft hierin belangrijke stappen gezet. Onze grootmoeders en moeders hebben hiermee voor ons de weg vrij gemaakt. Wij mogen nu een verdiepingsslag gaan maken vanuit bewustwording. We zien langzamerhand in dat we niet hetzelfde zijn als mannen. We zijn gelijkwaardig, maar we zijn niet hetzelfde. Althans niet in onze manifestatie hier op aarde. Wij vrouwen vertegenwoordigen de vrouwenenergie. We mogen weer op zoek gaan naar onze oorspronkelijke blauwdruk en ons herinneren wie we in wezen zijn, namelijk: een prachtig, goddelijk wezen die de wereld open, kwetsbaar, zacht stralend en sensueel tegemoet treedt, zonder schaamte of terughoudendheid. We mogen haar weer wakker maken. Deze wijsheid ligt verborgen in ons lichaam. Het is pure liefdesenergie.

Het mysterie van het leven

Ik ben er in het begeleiden van vrouwen op gericht om niet het ene verhaal in te ruilen voor het andere verhaal. Ik weet niet hoe wijsheid, of herinneringen, of gevoelens precies tot ons komen. Het enige dat er werkelijk is, is mijn ervaring in het hier-en-nu. Wanneer ik leer om telkens weer alles terug te brengen naar het NU, dan kom ik los van het verhaal/drama/trauma dat in mijn hoofd rondspookt. Dan ervaar ik vanzelf ruimte en openen er zich nieuwe wegen. We mogen hierin onze eigen ontdekkingsreis doen en ons laten leiden door onze eigen persoonlijke ervaringen in het NU. We mogen de grenzen van ons bewustzijn steeds meer oprekken om te ervaren hoe dit ons ruimte geeft in ons leven waardoor we veel beter om kunnen gaan met angst, verdriet, pijn en teleurstelling. Simpelweg omdat we leren hoe we hier niet aan vast hoeven te houden. En dat geeft levensvreugde. Wat hierin een voorwaarde is, is dat we ons openstellen voor het mysterie van het leven en ons hier aan onderwerpen, zonder dit te willen bevatten, want het laat zich niet bevatten. En dan is daar ineens magie. Dat is geen kwestie van zweverigheid of van geloven, dat is een kwestie van openstellen en ervaren en dan is het leven opeens verrassend eenvoudig :-).