06 - 25 007 457 arakemann@gmail.com

Soul Journey
Leren begeleiden op zielsniveau

Beyond right and wrong
there is a field
I will meet you there

˜ Rumi

Soul Journey is een training waarin je contact maakt met de blauwdruk van je ziel en leert hoe je anderen op zielsniveau kunt begeleiden. Een reis met en naar je ziel.  Heb jij contact met je ziel? Spreek je haar taal? Kun je haar ervaren of waarnemen? Laat je je door haar leiden in belangrijke beslissingen?

Je ziel wil gehoord en geleefd worden, bewust of onbewust. Wanneer je je al langere tijd uitgeblust, somber, overspannen of lusteloos voelt, is de kans groot dat je de weg naar je ziel hebt afgesneden. In deze training leer je hoe je de poorten weer kunt openen en hoe je dit aan kunt spreken om ook anderen hierin te begeleiden.

Wat leer je tijdens jouw Soul Journey?

 In deze Soul Journey leer je hoe je groepen kunt begeleiden op zielsniveau. Deze manier van begeleiden gaat voorbij aan proceswerk. Je leert hoe je vrij direct de ander kunt begeleiden naar de laag van de ziel, naar iemands authenticiteit, uniciteit, potentie, kracht, persoonlijke kleur en essentie.

Vaak weten we heel helder wanneer onze ziel tot ons spreekt maar hebben we geen idee hoe we in dat veld terecht zijn gekomen. Ineens kijken we anders tegen de realiteit aan, krijgen we waardevolle inzichten, zien we duidelijk welke stappen we hebben te nemen die op dat moment dienend zijn aan ons leven. Onze eigen wijsheid gaat tot ons spreken. In deze training leer je hoe je je kunt openen voor dit veld, en vervolgens hoe je de ander hier in begeleidt. 

Voor mij geldt dat hoe meer contact ik heb met dit gebied en hoe meer ik me hierdoor durf te laten adviseren en leiden, hoe authentieker en krachtiger ik in het leven sta en hoe meer het leven gaat stromen en alles meer met elkaar lijkt te gaan kloppen of samenvallen.  


Mijn visie op begeleiden en coaching 

De training is gestoeld op psychologie, oosterse wijsheidstradities en het sjamanisme. Mijn benadering op begeleiding en coaching is cyclisch in plaats van lineair. Ik werk met de wetten van de natuur en het medicijnwiel. Het leven wil stromen. Er is een natuurlijk proces van groeien, bloeien, loslaten en sterven. Van geboorte, kracht, uitrusten en stilte. Wanneer je hier volledig op durft te vertrouwen wordt het begeleiden van groepen en de weg van heling ineens verrassend eenvoudig.  Alles wat er gaande is in onze omgeving (in de wereld) is in mijn visie een afspiegeling van wat er gaande is in onszelf. Zo binnen zo buiten. Zo boven zo beneden. In deze training ontwikkel je een bewustzijn waarin je telkens weer de verbinding maakt met je hart, je authenticiteit en met de waarheid van je ziel. Hoe kun je, ondanks gevoelens van boosheid, verdriet, woede, haat, machteloosheid, wanhoop, toch telkens weer de poort vinden naar je hart, naar het gebied waar de wijsheid en de liefde weer gaan stromen.


Voor wie is deze training?

De training is geschikt voor mannen en vrouwen die al langere tijd bezig zijn met persoonljke ontwikkeling. Je hebt al veel proceswerk gedaan en voelt een verlangen om voorbij je verhalen, emoties en gedachten te gaan naar de laag van de ziel die op een heel andere wijze tot je spreekt. Daarnaast voel je ook een verlangen om anderen aan te spreken in die laag – bijvoorbeeld in je werk – of om anderen hierin te begeleiden, hetzij individueel of in groepen.  

Je kunt de training dus volgen als verdieping van je eigen persoonlijke pad of dat van anderen. Je leert hoe je iemand kunt begeleiden voorbij de psychologische patronen, zonder voorbij te gaan aan wat zich aandient in het hier en nu. Je leert hoe je iemand naar een ruimere staat van Zijn kunt begeleiden en ook hoe je hier zelf kunt verblijven. Deze twee bewegingen gaan hand in hand. Hoe kun je in de dynamiek die je ervaart tussen jou en de ander afgestemd blijven op het grotere geheel.

Opbouw van de training

De training is opgebouwd uit vijf bijeenkomsten van vrijdagavond 19:00 uur tot zondagmiddag 16:00 uur. In de eerste drie bijeenkomsten ontsluiten we zes van zeven heilige codes. We doen dit door middel van meditatie, lichaamswerk, creatieve processen, rituelen, ceremonie en het werken met symbolen. We stemmen ons af op de taal van de ziel. In de vierde en de vijfde bijeenkomst lever je als deelnemer je bijdrage door het verzorgen van aanbod en neem je ons mee in jouw Soul Journey. In de laatste bijeenkomst ontsluiten we ook de laatste heilige code. Met het ontsluiten van een code kan in jouw de poort geopend worden. De zeven poorten corresponderen met de de zeven chakra’s en bieden openingen naar het veld van ongekende mogelijkheden. 

De training is ervaringsgericht en lichaamsgericht. We zullen veel buiten zijn, in de natuur. Je leert om handen en voeten te geven aan de taal van het hart en de ziel en om deze materie te belichamen.  Je krijgt in deze training de codes aangereikt naar de blauwdruk van je ziel. Wanneer je tijdens deze training de poorten in jezelf hebt geopend kun je deze Soul Journey zien als een initiatie. Het werken met initiaties, rituelen en ceremonie is onderdeel van deze training. Je bent deelnemer in deze training maar je bent ook co-creator. We geven samen vorm aan de training en ook ik weet daarom niet precies hoe deze training vorm gaat krijgen. Dit wordt mede bepaald door dat wat zich aandient in het moment, in ons bewustzijn en vanuit het collectieve veld.

De heilige codes herinneren ons er aan dat we in alles waarachtig zijn en onze waarheid spreken.  Dat we oprecht en soeverein zijn. Dat we veiligheid  en warmte bieden en vervuld zijn van het diepe weten. Dat we kwetsbaar zijn en mogen vallen en weer opstaan. Dat jij hier op aarde volledig aanwezig bent en kunt zijn wie je Bent! Door rituelen en ceremonie staan we onszelf toe om op een diepere laag te verbinden met dat wat ‘groter is dan wij zelf’.

 

Wat leer je?

~ contact maken met de blauwdruk van je ziel
~ het ontsluiten van de 7 heilige codes
~ het openen van de poorten naar het veld van niet-weten
~ je stille midden vinden en hoe je te verbinden met het grotere geheel
~ voorbij de methoden durven gaan naar een groter bewustzijn
~ werken vanuit de elementen, jaargetijden en het medicijnwiel (cyclisch georiënteerd)
~ werken met rituelen en ceremonie
~ werken met de frequentie van symbolen volgens de heilige geometrie
~  hoe je als begeleider kunt verblijven in een ruime staat van Zijn 
~ hoe je de verschillende staten van Zijn kunt herkennen
~  hoe je de ander kunt begeleiden in kwalitatief goed zelfonderzoek
~  hoe je de ander in contact kunt brengen met zijn of haar ziel, wijsheid en authenticiteit

 

Praktische informatie

LocatieParidjeza, ruimte voor levenskracht.
Elperstraat 8, 9443 TL, Schoonloo
06 14512928


Start: vrijdagavond 20.00 tot 22.00
zaterdag 10.00 tot 21.00
zondag 10.00 tot 16.00

Data:

Bijdrage: 1122 euro inclusief btw.
Overnachtingen, lunches en diner regel je zelf.
Uitgebreide lijst van b&b’s en campings in de buurt kun je bij mij 
opvragen.

 

 

Ik meld me aan voor de Soul Journey
Bezig met versturen