06 - 25 007 457 info@alexandrarakemann.nl

Bezield Authentiek Leiderschap
in samenwerking met Hermine Schoneveld

Wat verstaan we onder Bezield Authentiek Leiderschap? Persoonlijk leiderschap is inmiddels een breed begrip en gaat over verantwoordelijkheid nemen voor het hele scala aan gedachten, gevoelens en gedrag dat je ervaart en met je meedraagt. Het gebied dat veelal wordt beschreven door de psychologie.

Bezield authentiek leiderschap wil je meenemen naar een veld dat ligt achter dit psychologische veld. Dat is het gebied dat aangesproken wordt wanneer we spreken over ons hart, onze ziel, onze intuïtie en onze wijsheid. 

Wat leer je in de facilitator training?

In de facilitator training Bezield Authentiek Leiderschap leer je hoe je dit veld in jezelf kunt aanboren en ook hoe je dit in de ander kunt aanboren. Hoe begeleid je anderen op dit pad? Dit veld komt steeds meer in ons bewustzijn. Steeds vaker hoor je om je heen dat het belangrijk is om meer naar je hart te luisteren en minder naar je hoofd. De vraag: “wat wil je hart?”, is niet altijd zo makkelijk te beantwoorden. Zeker niet wanneer je een keuze moet maken die veel angst oproept. 

In deze training leer je hoe je zelf telkens in dit ruimere veld terecht kunt komen, en hoe je de ander hierin begeleidt. Hoe open je het veld naar wie je in essentie bent. Het gebied dat zich nauwelijks door woorden laat beschrijven maar door het hart en de ziel onmiskenbaar wordt herkend. Wij geloven dat hoe meer contact je hebt met dit gebied en hoe meer je je hierdoor durft te laten adviseren en leiden, hoe authentieker en krachtiger je in het leven staat en hoe meer het leven kan gaan stromen. Je leert hoe je in de begeleiding het lineaire denken, dat gericht is op een uitkomst, los kunt laten. We denken niet in oorzaak en gevolg, zoals nog wel gebeurt in veel psychologische modellen. Ons leven zit vol paradoxen en is veel complexer dan dat. We kijken ook voorbij deze modellen.


Wat is onze visie op coaching?

Onze benadering op begeleiden en coaching is eerder cyclisch te noemen. Daarmee bedoelen we dan dat we werken met de wetten van de natuur en het medicijnwiel. Het leven wil stromen. Er is een natuurlijk proces van groeien, bloeien, loslaten, sterven. Van geboorte, kracht, uitrusten en stilte. We werken met deze natuurwetten en leren jou hoe je ook kunt werken met deze wetmatigheden.  Wanneer je hier volledig op durft te vertrouwen wordt het begeleiden van groepen en de weg van heling ineens verrassend eenvoudig. 

 Alles wat er gaande is in onze omgeving (in de wereld) is een afspiegeling van wat er gaande is in onszelf. Dat is wat wij geloven. Zo binnen zo buiten. Zo boven zo beneden. Wij voelen dat het nodig is dat we een bewustzijn ontwikkelen waarin we telkens weer de verbinding kunnen maken met ons hart en daarmee met de liefde. We voelen ook beiden een urgentie om dit bewustzijn dat wakker is gemaakt in onszelf, ook wakker te maken in anderen. Hoe kun je, ondanks gevoelens van boosheid, verdriet, woede, haat, machteloosheid, wanhoop, toch telkens weer de poort vinden naar je hart, naar het gebied waar de wijsheid en de liefde weer gaan stromen.


Voor wie is deze training?

De training is geschikt voor mannen, vrouwen, mystici en/of magiërs die al langere tijd het pad bewandelen van bewustzijn en zelfliefde. Je bent bij voorkeur werkzaam als psycholoog, therapeut, coach of trainer. Mocht dit niet zo zijn, laat ons dit dan weten, dan onderzoeken we samen of de training aansluit bij jouw talenten en vaardigheden. 

Je kunt de training volgen als verdieping van je eigen persoonlijke pad maar de training is specifiek gericht op het aanbrengen van verdieping in het begeleiden van processen bij anderen, gericht op persoonlijke ontwikkeling. Je leert in deze training hoe je iemand kunt begeleiden voorbij de psychologische patronen. Voorbij het verhaal. Zonder voorbij te gaan aan wat zich aandient in het hier en nu. Je leert hoe je iemand naar een ruimere staat van Zijn kunt begeleiden en ook hoe je hier zelf kunt verblijven. Deze twee bewegingen gaan hand in hand. Hoe kun je in de dynamiek die je ervaart tussen jou en de ander afgestemd blijven op het grotere geheel.

Opbouw van de training

De training is opgebouwd uit zeven blokken van 2 dagen. Tijdens elk blok staat er een poort centraal. In totaal zeven poorten. Deze poorten corresponderen met onze zeven chakra’s en bieden openingen naar het veld van ongekende mogelijkheden. Dit veld laat zich moeilijk omschrijven, maar kun je wel waarnemen en ervaren. Wanneer we ons hiervoor gaan openen is dit in onze ervaring van grote invloed op onze kwaliteit van leven.

De training is ervaringsgericht. We werken het liefst niet met een power-point en een beamer. We geloven dat wij als mens meer zijn dan de kennis in ons hoofd. Wij beschouwen de mens als een energieveld dat voortdurend in beweging is en onderdeel is van een groter geheel. We werken met de werkelijkheid van dualiteit en non-dualiteit omdat we beiden kunnen ervaren en omdat beiden onderdeel zijn van wie we zijn. 

Voor ons zijn dit geen mooie woorden en is dit niet abstract, vaag of zweverig.  Wij hebben er onze uitdaging van gemaakt om handen en voeten te geven aan de taal van het hart en de ziel en om deze materie te belichamen. Daarnaast voelen we beide de roep om dit te manifesteren op aarde. We openen in deze training de poorten naar wie we in essentie zijn. Dat brengt ons in contact met kwaliteiten als levensvreugde, levensmoed, compassie, wijsheid en liefde.

Wanneer je tijdens deze training de poorten in jezelf hebt geopend kun je deze opleiding zien als een initiatie. Het werken met initiaties, rituelen en ceremonie is onderdeel van deze facilitator training. Wij maken zelf in het begeleiden van individuen en groepen steeds vaker gebruik van rituelen en ceremonies omdat ze meer recht doen aan de complexiteit van het leven dan menig coachingsmodel, en daarmee aan wie wij zijn.

Wat kun je verwachten?

De training heeft diepgang, is gestoeld op psychologie, oosterse wijsheidstradities en het sjamanisme. De opleidingsdagen zijn ervaringsgericht van opzetDe training start met een intake die tot doel heeft om je bewuster te maken van je eigen ontwikkeling en je ontwikkelbehoefte. De opleiding is opgebouwd rond 7 modules van 2 dagen. We gaan dan praktisch aan de slag. Je oefent en experimenteert met je houding, met methoden en met opgedane inzichten, je krijgt verdieping in de theorie en je reflecteert en contempleert op jouw ervaringen en ontwikkeling.

Naast de 7 modules bestaat Bezield Authentiek Leiderschap uit: 

  • het lezen van literatuur
  • het maken van een portfolio
  • vier bijeenkomsten met je intervisiegroep
  • een zelfassessment n.a.v. een video-opname van jezelf als begeleider/coach
  • een interactieve workshop 
  • besloten Fb groep waar we de verbinding kunnen ervaren en je wordt uitgenodigd om actief deel te nemen 
  • certificaat Bezield Authentiek Coach, bij volledige deelname

Wat leer je?

~ verdieping en ontwikkeling van je leiderschap in jouw specialisme
~ je stille midden vinden en hoe je te verbinden met het grotere geheel
~ voorbij de methoden durven gaan naar een groter bewustzijn
~ werken vanuit de elementen, jaargetijden en het medicijnwiel (cyclisch denken)
~ werken vanuit een rituele setting
~ master zijn over je eigen leven
~ voorbij de dualiteit durven gaan naar het veld van liefde
~ je eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten
~ hoe je de verschillende staten van Zijn kunt herkennen
~  hoe je de ander kunt begeleiden in kwalitatief goed zelfonderzoek
~  hoe je de ander kunt begeleiden naar een ruimere staat van Zijn
~  hoe je de ander in contact kunt brengen met zijn of haar eigen wijsheid
~  hoe je als begeleider kunt verblijven in een ruime staat van Zijn en niet ingezogen raakt
~  hoe verrassend eenvoudig coachen kan zijn als je bovenstaande aandachtspunten toepast

Wat bezielt ons?

In deze facilitator training brengen wij onze ervaring, wijsheid en kennis samen. Wij beschouwen de zeven poorten als heilige codes die wij als mens en opleider willen belichamen en voorleven, waarbij ook wij leerlingen van het leven zijn.

De heilige codes herinneren ons er aan dat we in alles waarachtig zijn en onze waarheid spreken.  Dat we oprecht en soeverein zijn. Dat we veiligheid  en warmte bieden en vervuld zijn van het diepe weten. Dat we kwetsbaar zijn en mogen vallen en weer opstaan. Dat jij hier aanwezig bent en kunt zijn wie je Bent! Door rituelen en ceremonie staan we onszelf toe om op een diepere laag te verbinden met dat wat ‘groter is dan onszelf’. 

Het is nu echt tijd. Tijd om jezelf zichtbaar te maken. Tijd om jouw waarheid te leven. We geven geboorte aan een nieuw paradigma. Vanuit verbinding,  waarachtigheid, respect, elkaar de ruimte gevend om te zijn wie we Zijn. Creator of matrix. Bezield authentiek creator van je eigen leven. 

Hermine Schoneveld begeleidt al jaren groepsprocessen en vision quests die gericht zijn op het wakker maken van oude wijsheden. Mystieke kennis die opgeslagen ligt in ons DNA en weer herinnerd wil worden. Zij weet je, door haar presentie, in contact te brengen met deze diepere lagen. Ze is een mysticus met ruime kennis van tantra, tao, kundalini-yoga en lichaamsgericht werken.

 

Alexandra begeleidt al twintig jaar (therapeutische) groepsprocessen als vaktherapeut drama en beeldend. Daarnaast is ze geschoold in psychodrama, mindfulness, systemisch werk, opstellingen en groepsdynamica. Ze was opleider aan een gecertificeerde coachopleiding en is bevoegd docent op hbo+ niveau.                                                                              

Praktische informatie

Locatiecentrum Meeuwenveen in twee persoonskamers, Havelte.
Start: telkens op woensdagavond 20.00 tot vrijdag 16.00.
Data:
Start van de volgende training is onbekend.
Wanneer lichamelijk contact weer is toegestaan. 

Bijdrage: 2900 euro ex btw en voor de snelle beslissers geldt tot 1 november een vroegboekkorting van 150 euro en is de bijdrage 2750 euro exclusief btw, inclusief alle biologisch vegetarische maaltijden, 14 overnachtingen en de bezielende, authentieke en professionele begeleiding van Alexandra Rakemann en Hermine Schoneveld. Lees meer over ons op onze websites en op LinkedIn.

De training gaat door bij minimaal 7 en maximaal 18 deelnemers.

 

Ik meld me aan voor de facilitator training
Bezig met versturen